دکتور علی أکبر عطایی
حائز علی درجه ممتازه فی بورد إختصاصی لجراحه البلاستیکیه و الترمیمیه
عضو رسمی لهیئه جراحی البلاستیک و التجمیل
عضو سابق لهیئه علمیه فی جامعه العلوم الطبیه